Mena: CZK / EUR / HUF
Vyberte jazyk: CZ SK HU EN
0 0.00 € Prázdny košík

Co to jsou osobní údaje?

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) považuje za osobní údaje každou informaci o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké osobní údaje o mne jako zákazníkovi zpracováváte?  

V rámci poskytnutí našich služeb, ke správnému doručení objednávky a poskytnutí lepších personalizovaných služeb a nabídek zpracováváme následující osobní údaje: identifikační údaje, zejména pak příjemní a jméno, uživatelské jméno a heslo, pokud jste se registrovali a email; kontaktní údaje, jako je adresa doručení, případně adresa kontaktní či vašeho bydliště, email, telefonní číslo případně váš kontakt na sociálních sítích; údaje o vašich objednávkách a zboží, které vás zajímalo, bankovní účet nebo jiný platební kontakt, informace o vašich zásilkách a jejich převzetí; údaje o hodnocení, kterými se rozumí například komentáře nebo recenze našich služeb a zboží; údaje o vašem chování na webu, zejména pak prohlížení zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení; údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, jako například časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií; odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o nákupním chování a vztahu k různým službám; údaje související s využitím call centra a návštěv našich poboček, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na našich pobočkách.

Proč tyto údaje zpracováváte?

Pro doručení našich služeb v rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro různé účely a v různé rozsahu, a to buď bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, jako je například zákon o účetnictví, anebo na základě vašeho souhlasu. Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete a nenakoupíte, zda se registrujete a vytvoříte objednávku nebo zda pouze vytvoříte objednávku. Kompletní soupis příkladů najdete zde.

Jaká jsou moje práva při zpracování osobních údajů?

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Kam se mohu obrátit, pokud mám ve věci ochrany osobních údajů nějaké nejasnosti?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše kontaktní údaje. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme informovat.

Co to jsou soubory cookies a jak s nimi pracujete? 

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, naše stránky soubory cookie, které ukládají informace v prohlížeči ve vašem zařízení, také využívají. Díky tomu si váš prohlížeč pamatuje např. obsah formuláře, když přecházíte mezi jednotlivými stránkami, abyste mohli dokončit proces objednávky co nejsnadněji, nebo přihlašovací údaje, abyste je nemuseli pokaždé zadávat (pokud tuto volbu povolíte ve vašem prohlížeči). Pomocí souborů cookie rovněž zjišťujme, které stránky nebo funkcionality používají návštěvníci nejčastěji (prostřednictvím nástrojů webové analytiky, jako jsou Google Analytics). Více informací o cookies na našich stránkách naleznete zde.

 

Kontaktujte nás